У нашій школі створено постійно діючий орган громадського самоврядування – Рада школи.

Метою діяльності Ради школи є:

  • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
  • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
  • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
  • розширення колегіальних норм управління школою;
  • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Голова Ради школи

Майструк Оксана Володимирівна