Порядок організації інклюзивної освіти

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

На підставі заяв батьків та з метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти здійснюється організація інклюзивної освіти відповідно до

  • Статей 19, 20 Закону України «Про освіту»
  • Постанови Кабінету міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами внесеними згідно постанови КМУ від 09.08.2017 №588

При зарахуванні дитини з ООП до школи з подальшим відкриттям інклюзивного класу, окрім обов’язкового пакету документів, додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру(ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Отримати інформацію, поставити питання, знайти найближчий ІРЦ можна на Порталі інклюзивної освіти за посиланням  https://ircenter.gov.ua/

Ви маєте можливість подання заяви щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини до будь-якого з ІРЦ, наявного в системі за посиланням https://ircenter.gov.ua/irc/parents/create

 

Для подання ЗАЯВИ на комплексну оцінку дитини
батьки або законні представники повинні надати такі документи:

1. Документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законного представника;
2. Свідоцтво про народження дитини;
3. Індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
4. Форму первинної облікової документації №112/о «Історія розвитку дитини» (МЕДИЧНА КАРТКА ДИТИНИ), затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідку від психіатра.
5. Попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців (якщо вони є).

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:
1. Психолого-педагогічна характеристика дитина із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
2. Зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень, малюнки;
3. Документи додаткових обстежень дитини.
Діти з 16-18 років мають право надати заяву самостійно.

https://docs.google.com/document/d/1V3qJLF5GA_MaEOJOacSAO54wBMs9NrYh