Порядок організації інклюзивного навчання

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

На підставі заяв батьків та з метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти здійснюється організація інклюзивної освіти відповідно до

  • Статей 19, 20 Закону України «Про освіту»
  • Постанови Кабінету міністрів України від 15.09.2021 №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text

При зарахуванні дитини з ООП до школи з подальшим відкриттям інклюзивного класу, окрім обов’язкового пакету документів, додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру(ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Отримати інформацію, поставити питання, знайти найближчий ІРЦ можна на Порталі інклюзивної освіти за посиланням  https://ircenter.gov.ua/

Ви маєте можливість подання заяви щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини до будь-якого з ІРЦ, наявного в системі за посиланням https://ircenter.gov.ua/irc/parents/create

Інклюзивно-ресурсний центр ІРЦ № 8 Святошинського 
району м. Києва (проспект Перемоги, Київ, 03113) 
https://kyiv8.irc.org.ua/